top of page

Životopis

Zdravotnictví

Chci důslednou a systematickou digitalizaci zdravotnictví, od lékařů až po pacienty. Každý pacient by měl mít dostupnou elektronickou kartu s kompletním výpisem poskytnutých služeb. Cenné pro lékaře i pacienty. Už žádné papírové zprávy.

Ekonomika

Stát musí podporovat rodiny. Penze by měly spravedlivě zohlednit i počet vychovaných dětí.

  • Přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. Lékařské fakulty UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice 

  • Člen Celostátní konference KDU-ČSL, Předsednictva KDU-ČSL KO Praha

  • Člen Zastupitelstva MČ Praha 12

 

MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA se narodil v roce 1968 v Praze. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1989 se aktivně zapojil do dění kolem 11. listopadu a stal se členem studentského stávkového výboru na fakultě. Od roku 1993 dodnes pracuje ve Fakultní Thomayerově nemocnici jako lékař. Od roku 1994 je členem Zastupitelstva městské části Praha 12, opakovaně také zastával funkci neuvolněného radního – člena rady. V letech 2005 -2014 byl náměstkem ředitele pro léčebnou péči ve Fakultní Thomayerově nemocnici a do roku 2014 také předseda Správní rady Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. V letech 2014 – 2018 zastával funkci náměstka ministra zdravotnictví pro dohled nad zdravotními pojišťovnami. Poté byl 2 roky zaměstnán u velkého soukromého poskytovatele zdravotních služeb – Agel, jako ředitel pro Čechy a posléze i místopředseda představenstva. Nyní pracuje na pozici přednosty Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. Lékařské fakulty  University Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice. 

Od 2021: Poslanec Parlamentu ČR za KDU-ČSL, místopředseda výboru pro zdravotnictví 

Od února 2022: předseda správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny

Od dubna 2022: místopředseda KDU-ČSL 

Mé priority

Výstavba

Stavět byty nestačí, musí vznikat i nové školy, školky, obchody, služby. Stavme funkční, přátelská města, ne mrtvé rezidenční zóny.

Zahraničí

Jsem hrdý Čech a Evropan. Naše budoucnost je v EU a NATO, ne v poklonkování autoritářům na východě.

Rodina

Podpoříme pracující rodiče zvýšenými daňovými slevami na děti. Zavedeme daňovou úlevu pro matky a pečující osoby po návratu do práce. Rodičovský příspěvek budou moci dostávat i prarodiče

Nemocnice

Jako lékař vím, co nemocnice potřebují. Jako místopředseda zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny se zasadím o tom, aby byly řádně odměněny v této nelehké době.

bottom of page